paranormaalplein

Psychometrie, of ook veelal bekend als fotolezen, geeft dingen aan over een persoon waarvan u een foto en of een voorwerp heeft meegenomen.

 

Het geheel noem men Psychometrie.

 

Ik kan hier diverse nuances in aanbrengen:
Dat doe ik omdat de diverse helderzienden of psychometristen zo hun voorkeuren, of zo u wilt, specialisaties hebben.


Hiermee wil ik aangeven welk type psychometrie u kunt verwachten.
De typen psychometrie waar mijn specialiteiten liggen zijn:

 

Foto analyse :

Wanneer er verder niets vermeld is kun je uit het geheel van foto’s putten.

Vaak wordt hierbij aangegeven over welke soort het gaat: we bedoelen dan:

alleen foto’s van overledenen of alleen foto’s van levenden.

Zie het stukje "contact met overledenen".


Helderziende waarnemingen :


Onder deze benaming valt een scala van mogelijkheden die allen nog steeds vallen onder de psychometrie.

Te denken valt aan: aura lezen, persoonlijke gevoels- en emotie herkenning en Chakra lezen.